Oppsummering Listen

Hjertets hovedfunksjon er å pumpe blodet rundt til samtlige vev i kroppen. For å kunne gjøre det må hjertet skape et trykk som presser blodet ut i blodårene med en viss fart slik at transporten av blod er passende med hensyn til homøostasen. Hjertets kontraksjon skaper dette trykket. Hver gang hjertet kontraherer presses ca. 70 ml blod ut i aorta, og for hvert minutt passerer ca 5-6 liter blod hjertet. Det vil si et volum tilsvarende det volumet du har av blod i kroppen. Hjertets minuttvolum kan økes, for eksempel ved sympatisk stimulering. Da vil ESV avta og EDV øke på grunn av økt venøs retur. Sammen medfører disse at hjertets slagvolum, SV, øker. I tillegg vil sympatisk stimulering av hjertet øke hjertefrekvensen, HR. Når både SV og HR øker, vil hjertets minuttvolum (CO) øke, fordi CO = HR x SV.

Dersom sympatisk stimulering av hjertet avtar og/eller parasympatisk stimulering øker, vil HR avta. Det samme vil SV fordi EDV vil avta noe og ESV vil øke noe. Dermed synker CO.

Hjertets hovedfunksjon styres slik av det autonome nervesystem.