Introduksjon Listen

Hjertet er en hul muskel med hovedoppgave å pumpe blod rundt i kroppen. Når hjertet slår et slag, presser det blodet ut i blodårer som så forsyner hele kroppen med blod. Mellom hvert slag fylles hjertet på nytt med blod, som så presses ut igjen. Under hvile vil omtrent alt du har av blod har passert hjertet én gang i løpet av ett minutt. I løpet av et gjennomsnittsliv vil muskelen slå mellom 2,5 – 3 milliarder ganger.

Vi skal her se nærmere på hjertets anatomi og fysiologi. På mange måter kan det være ulogisk å se på hjertets funksjon uten å samtidig se nærmere på kroppens blodårer og deres funksjoner (sirkulasjons- fysiologi). Disse to systemene, hjertet og sirkulasjonen, er både anatomisk og fysiologisk svært tett sammenkoplet, og sammen kaller vi dem for det kardiovaskulære system. For oversiktens skyld ser vi likevel på disse to systemene hver for seg, men det er viktig at du ser helheten i det kardiovaskulære system.