2.5.2 Hjertekamrenes blodtrykk Listen

Under hjertets syklus varierer trykket i de ulike kamrene. Når hjertet fylles er det relativt lavt trykk i hjertet fordi hjertet utvider seg og det skapes lite press mot hjerteveggen. Jo mer hjertet fylles, jo høyere blir trykket i hjertekamrene, og da særlig i ventriklene. Når hjertet kontraherer, øker trykket ytterligere fordi hjerteveggen presser mot blodet. Når trykket i ventriklene blir høyere enn blodtrykket i blodårene, forflyttes blodet ut av ventriklene og inn i blodårene. Når kontraksjonene stopper og hjertet utvider seg igjen, faller trykket.

Det lave trykket i hjertet under diastolen bidrar til at hjertet blir fylt av blod igjen fra vena cava. På denne måten driver hjertet blodet rundt i kroppen, det presser det ut under systole, og ”drar” det tilbake under diastole.

Blodtrykket i atriene varierer mye mindre enn i ventriklene. Det kommer delvis av at blodvolumet og muskelkraften i atriene er mye lavere enn i ventriklene, og som vi husker skyldes det at det meste av blodet renner inn i ventriklene før atriene kontraherer.