2.5.1 Systole og diastole Listen

Når hjertet kontraheres, tømmes det for blod. Blodet presses ut til lungene fra høyre ventrikkel og til kroppen for øvrig fra venstre ventrikkel. Denne kontraksjonsfasen kalles systole. Etter at hjertet har kontrahert og blodet blitt presset ut, slapper hjertemuskelen av og den utvider seg. I denne perioden fylles hjertet med blod. Denne fasen kalles diastole.

Det er disse to begrepene vi benytter når vi måler en persons blodtrykk. Et normalt blodtrykk sier vi gjerne er ”120 på 80”, vi skriver det 120/80. Disse tallene angir blodtrykket vårt i overarmen: 120 angir at trykket er 120 mmHg under systole, og 80 angir at trykket er 80 mmHg under diastole. Mer om dette i temaet sirkulasjonsfysiologi.