2.5 Hjertets syklus Listen

Hjertets funksjon er en gjentagende prosess: hjertet kontraherer og det hviler, det kontraherer igjen og det hviler. Dette kaller vi hjertets syklus.

Figur 16 gir en oversikt over hjertets syklus og de mest karakteristiske trekkene til denne. Når oppstår disse i forhold til hverandre? Viktigste stikkord er hjertelyder, EKG, hjerteklaffenes åpning og lukking, blodvolumer og blodtrykk. Nedenfor skal vi omtale noen av disse.

 

16_hjertets_syklus_2016_norsk