2.0 Hjertets fysiologi Listen

Hjertets fysiologi handler om hjertets kontraksjoner og pumpeegenskaper; hvordan kontraksjonene oppstår, hvordan kontraksjonen brer seg gjennom hjertemuskelen, hvordan kontraksjonene reguleres av det autonome nervesystemet og hvordan kontraksjonene regulerer mengden blod som skal pumpes per tid, bedre kjent som hjertets minuttvolum.

Før du går i gang med å studere hjertets fysiologi, vil det være en stor fordel at du har satt seg grundig inn temaene om: ionekanaler, membranpotensialer (hvilepotensial, depolarisering), nervecellens aksjonspotensial og skjelettmuskelenes kontraksjon.

Læringsutbytte
Etter å ha studert temaet om hjertets fysiologi, skal du kunne:

  • beskrive den karakteristiske oppbygningen til hjertets muskelceller
  • beskrive hjertets elektriske ledningsnett og ulike typer pacemakercellers beliggenhet og rytme
  • forklare hvordan pacemakerceller fungerer
  • forklare hjertets kontraksjon og kalsiums rolle for å gi en vedvarende depolarisering – og konsekvensen av dette
  • beskrive nervesystemets regulering av hjertets kontraksjoner
  • enkelt beskrive et EKG, hva et normalt EKG forteller og hva man kan lese ut av et slikt
  • gjøre rede for begrepene diastole, systole, endediastolisk volum, endesystolisk volum, slagvolum, hjertets minuttvolum og anvende disse sammen