Oppsummering Listen

Hjertet er en hul muskel som ligger i perikardhulen i toraks. Hjertet består av fire kammer: høyre og venstre atrium og høyre og venstre ventrikkel. Blodet som ankommer hjertet fra perifere organer ankommer via vena cava først til høyre atrium. Derfra renner det meste av blodet direkte forbi trikuspidalklaffen og inn i høyre ventrikkel. Når hjertet kontraherer hindrer den utspilte trikuspidalklaffen at blodet returnerer til høyre atrium. I stedet presses blodet forbi pulmonalklaffen som står åpen og ut i trunkus pulmonalis og ledes til lungene der blodet tar opp oksygengass og avleverer karbondioksidgass. Blodet returnerer så til hjertet via fire pulmonalvener til venstre atrium. Blodet renner derfra forbi mitralklaffen og inn i venstre ventrikkel, hjertekammeret med den tykkeste muskelveggen. Når hjertet kontraherer på ny presses blodet forbi aortaklaffen og inn i aorta. Herfra ledes blodet til alle kroppens organer, inkludert til hjertemuskelen selv, via koronarkretsløpet.