1.3.3 Koronarkretsløpet (hjertets egen blodforsyning) Listen

Hjertet er en hardt arbeidende og utholdende muskel som, heldigvis, ikke tar pauser. Det er avgjørende at muskelen til enhver tid får det den trenger av næringsstoffer og oksygen – og derfor har den et eget blodåresystem. Dette kalles koronarkretsløpet. Koronarkretsløpets arterier utgår ved roten av aorta og brer seg over hele hjertet. Ut fra roten av aorta har vi i to arterier som forsyner hjertet:

  • venstre koronararterie
  • høyre koronararterie

Den venstre koronararterien deler seg og går rundt hele hjertemuskelen til den posteriore side og forsyner hovedsakelig venstre hjertehalvdel. Den høyre koronararterien forsyner høyre del av hjertet og litt av venstre. Ved hjerteinfarkt er det ofte blodåren på den anteriore siden (ramus interventricularis anterior) som blir tett, men også andre koronararterier kan bli tette og gi infarkt i andre deler av hjertet. Venene følger arteriene. Det vil si at de ligger parallelt med arteriene, og tømmes fra venene direkte inn i høyre atrium.

 

1_heartsequencekoronarkretslopet_norsk
2_heartsequencekoronarkretslopet_norsk
3_heartsequencekoronarkretslopet_norsk
4_heartsequencekoronarkretslopet_norsk
5_heartsequencekoronarkretslopet_norsk
6_heartsequencekoronarkretslopet_norsk
7_heartsequencekoronarkretslopet_norsk