1.3.2 Blodets gang gjennom hjertet Listen

For å kunne danne deg et bilde av hvordan blodet transporteres gjennom hjertet (og kroppen for øvrig), er det viktig å kjenne navn og funksjon til flere av kroppens blodårer.

Av blodårer har vi tre hovedtyper:

  • arterier, som alltid leder blodet vekk fra hjertet til kroppens ulike vev
  • vener, som alltid leder blodet fra kroppens ulike vev til hjertet
  • kapillærer, som ligger i kroppens ulike vev og er koplingen mellom arteriene og venene.

Mer om dette finner du i temaet om sirkulasjonsfysiologi.

Blodet som har vært i kroppens vev, for eksempel stortåen og øreflippen og er på vei tilbake til hjertet, ledes fra henholdsvis vena cava inferior og vena cava superior inn i høyre atrium. Fra høyre atrium går blodet til høyre ventrikkel. Når hjertet kontraherer, presses dette blodet via trunkus pulmonalis til lungene. I lungene kvitter blodet seg med karbondioksid og tar opp oksygen (se tema om respirasjonsfysiologi). Fra lungene går blodet tilbake til venstre atrium via vena pulmonalis som består av fire blodårer, to fra venstre og to fra høyre lunge. Fra venstre atrium ledes blodet over til venstre ventrikkel. Fra venstre ventrikkel pumpes blodet ut igjennom aorta (hovedpulsåren) og ut til hele kroppen.

Merk at vena cava inferior leder blod fra organer som ligger caudalt i forhold til hjertet, mens vena cava superior leder blod fra organer som ligger kranialt i forhold til hjertet. Man omtaler gjerne disse sammen som vena cava.

Blodets kretsløp som går fra hjertet til lungene og tilbake til hjertet kaller vi for det lille kretsløp eller det pulmonære kretsløp, mens blodets kretsløp fra hjertet ut av aorta, til kroppens vev, og tilbake via vena cava, kalles det store kretsløp eller det systemiske kretsløp.

 

1
2
3
4
5
6