1.0 Hjertets anatomi Listen

Hjertet er en muskel. Den klassifiseres som eget vev under muskler. Det skyldes at hjertemuskelen har særegne trekk sammenlignet med skjelettmuskler og glatte muskler, både histologisk og fysiologisk.

Læringsutbytte:
Etter å ha studert temaet om hjertets anatomi, skal du kunne:

  • beskrive hjertets beliggenhet i toraks
  • beskrive hjerteposens organisering og funksjon
  • gjøre rede for hjerteveggens oppbygning
  • gjøre rede for hjertets ulike kammer og karakteristiske trekk ved disse
  • forklare funksjonen med foramen ovale
  • gjøre rede for hjerteklaffenes navn, beliggenhet og funksjon
  • gjøre rede for blodets gang gjennom hjertet, inkludert tilhørende blodårers
  • navn på latin
  • enkelt forklare koronarkretsløpets oppbygning og funksjon

Hjertet veier mellom 250-350 gram og er på størrelse med eierens knyttneve. Hjertet ligger i toraks, delvis beskyttet bak brystbeinet (sternum). Hjertets spiss (apex), ligger vendt mot venstre i toraks, noe som sannsynligvis er årsaken til at hjertets beliggenhet ofte blir beskrevet til å ligge på venstre side i toraks – en sannhet med modifikasjoner. I toraks ligger hjertet i et eget hulrom, hjerteposen (perikardet).

1_heart_sequence
2_heart_sequence
3_heart_sequence
4_norsk
5_heart_sequence